Carte de cult

Vă prezentăm spre studiu comparativ LITURGHIERELE tipărite în anii 1840, 1860, 1887, 1937, 1967, 2004, 2012, precum și o ediție didactică 2019 care conține adnotările și corecturile noastre.mega.nz


BIBLIA este tipărită în traducere completă în limba română la anul 1688 la București, eveniment marcant în examenul maturității limbii noastre naționale. De atunci și până astăzi, versiunile biblice ulterioare nu au făcut altceva decât să reîmpletească, la răstimpuri doar de Dumnezeu hotărâte, dialogul nemijlocit dintre Hristos pe Cruce cu neamul românesc.mega.nz


MINEI este cartea de cult a Bisericii Ortodoxe care cuprinde slujbele și cântările dintr-o lună, structurate pe fiecare zi. Există 12 Minee după cele 12 luni ale anului, în care sunt cuprinse zilele sfinților și sărbătorile fixe.mega.nz


TRIOD, OCTOIH și PENTICOSTAR într-o colecție cuprinzătoare.mega.nz


DIVERSE cărți de cult ortodox dintre care amintim o prezentare a Cazaniei lui Varlaam de la 1643, Ceaslovul în chirilică 1715, Canoanele Maicii Domnului 1816, Voscresnic 1847, Catavasier 1908, Anastasimatar 1943 și altele.mega.nz
NOTĂ: Pentru a deschide linkurile catre MEGA.NZ trebuie să aveți activată opțiunea JavaScript în browser precum și modulul cookies (uBlock și NoScript dezactivate).